Jo et cuido!

A elpetitmiquel i al Col·legi Sant Miquel dels Sants posem el nostre granet de sorra per col·laborar en el pla d’acció:
Transforming our world: the 2030 Agenda Sustainable Development. Es tracta d’un pla d’acció a favor de les persones, el planeta, la prosperitat i la pau a través d’una aliança de col·laboració d’àmbit global. L’Agenda està estructurada en 17 grans objectius de desenvolupament sostenible (ODS). Cada un d’aquests ODS es caracteritzen per ser: universals, globals, integrals, mesurables, ambiciosos, inclusius i multidimensionals, ja que inclouen les tres dimensions del desenvolupament sostenible -l’econòmica, la social i la mediambiental.

Al Col·legi Sant Miquel dels Sants, ens fem nostre l’objectiu fonament del Batxillerat Internacional®: formar persones amb mentalitat internacional que, conscients de la condició que les uneix com a persones i de la responsabilitat que comparteixen de vetllar pel planeta, contribueixin a crear un món millor i més pacífic. I anomenem Jo et cuido! a les accions encaminades a vetllar pel planeta, que contemplem en tres vessants: l’educació per a la conservació del medi ambient, les actuacions de sensibilització per a la conservació del medi ambient i educar al gust per a les activitats en el medi natural.

Estem convençuts que que l’educació és la clau per construir un món millor, un lloc bo per viure i compartir. I és en procés de transformació del món que ens fem preguntes. Obrim interrogants que ens permeten redescobrir i tornar a veure allò ens envolta.