Biodiversitat

La biodiversitat té relació amb tots els aspectes de la salut humana. Proporciona aigua i aire nets, aliments nutritius, coneixement científic i fonts de medicaments, resistència a malalties naturals i mitigació del canvi climàtic.

La desforestació, la invasió d’hàbitats de vida silvestre, l’agricultura intensiva i l’acceleració de l’canvi climàtic han alterat el delicat equilibri de la natura. Si continuem en aquest camí, la pèrdua de biodiversitat tindrà greus conseqüències per a la humanitat, inclòs el col·lapse dels sistemes alimentaris i de salut. L’aparició de la COVID-19 ha posat en evidència que quan destruïm la biodiversitat destruïm el sistema que sustenta la vida humana.