Enverd

A elpetitmiquel i al Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic, tenim com a objectius prioritaris educar els estudiants de l’escola en la responsabilitat de vetllar pel planeta, incorporar els Principis i Valors del Desenvolupament sostenible a tots els àmbits de la vida escolar tant pel que fa a la gestió del centre com al currículum i aprendre a estimar i a gaudir de l’entorn natural, fer-hi activitats i incorporar-les com a hàbits saludables de la vida.