Passatemps

El laberint del reciclatge

Troba el camí correcte per reciclar l’ampolla

Pots descarregar-te el laberint del reciclatge des d’aquí


Sopa de lletres

Busca en aquesta sopa de lletres el nom dels 5 materials dibuixats

Pots descarregar-te la sopa de lletres des d’aquí


Uneix els punts entre ells

Uneix els diferents punts seguint l’ordre numèric. Després escriu què és el que t’ha aparegut a cada lloc.

Pots descarregar-te les imatges des d’aquí