Política de privacitat

Per poder participar activament en el bloc Setmana del Medi Ambient 2020 Sant Miquel dels Sants propietat del Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic cal estar registrat. Les dades de caràcter personal s’integren en els corresponents fitxers informatitzats del Col·legi Sant Miquel dels Sants, d’acord amb la legislació i la normativa vigent en cada cas.

El Col·legi Sant Miquel dels Sants garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com també la implementació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d’aquestes dades.

Exercici de drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD.

Per a l’exercici d’aquests drets podeu dirigir-vos a:

        Col·legi Sant Miquel dels Sants
        o al correu electrònic stm@santmiqueldelssants.cat

indicant clarament en l’assumpte: tutela de drets LOPD.