Reduïm el plàstic

kit de coberts a la motxilla. Bon hàbit!

Estel Amils Garcia-Talavera. 6è de Primària d’elpetitmiquel.


Utilitzem carmenyoles.
Bon hàbit!

Íria Ollcih Bayés. 6è de Primària d’elpetitmiquel.


Reutilitzem ampolles de vidre. Bon hàbit!

Irati Blum Ercoreca. 6è de Primària d’elpetitmiquel.


Evitem consumir palletes de plàstic. Bon hàbit!

Pau Márquez Godayol. 6è de Primària d’elpetitmiquel.


Utilitzem carmanyoles i cantimplores que no siguin de plàstic. Bon hàbit!

Martina Herrero Clarà. 6è de Primària d’elpetitmiquel.


Quan anem a comprar pensem a portar bosses de roba. Bon hàbit!

Arona Parareda Serra. 6è de Primària d’elpetitmiquel.


Fem servir cantimplores. Bon hàbit!

Xènia Molina Hidalgo. 6è de Primària d’elpetitmiquel.


Substituir les bosses de plàstic per bosses de cartró, roba o motxilles. Bon hàbit!

Prisca Ampofo. 6è de Primària d’elpetitmiquel.


Separar la brossa, reutilitzar vidre i bosses. Bons hàbits!

Derik Torres Ortega. 6è de Primària d’elpetitmiquel.


Reutilitzar bosses o anar a comprar amb el “carro” de la compra. Bon hàbit!

Jordi Sánchez Martínez. 6è de Primària d’elpetitmiquel.


Utilitzar carmanyoles de vidre o de plàstic per portar els aliments. Bon hàbit!

Ivet Piqué Pacheco. 6è de Primària d’elpetitmiquel.


Reutilitzar bosses de roba o plàstic quan anem a comprar. Bon hàbit!

Elisabeth Blasi Valirakhmanova. 6è de Primària d’elpetitmiquel.